Graad 4 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 4 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 4 Wiskunde 2015 ANA ToetsGet the resources

Graad 3 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 3 Wiskunde 2015 ANA Toets
Graad 3 Wiskunde 2015 ANA ToetsGet the resources

Graad 2 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 2 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 2 Wiskunde 2015 ANA ToetsGet the resources

Graad 1 Wiskunde 2015 ANA Toets

Graad 1 Wiskunde 2015 ANA Toets


Graad 1 Wiskunde 2015 ANA ToetsGet the resources

Graad 4 November Vraestelle en Memos

Graad 4 November Vraestelle en Memos 2015

Graad 4 November 2015
AFRIKAANS HUISTAAL 2015 P 2
AFRIKAANS HUISTAAL 2015 P 3
Geografie 2015
Geskiedenis 2015
LV 2015
Afr FAL 2
Afr FAL 3
Wiskunde 2015

Graad 4 Afrikaans CAPS HulpbronneGet the resources

Graad 3 Wiskunde November Eksamen en Memo 2015

Graad 3 Wiskunde November Huistaal Eksamen en Memo

Graad 3 Afrikaans CAPS HulpbronneGet the resources

Graad 2 Wiskunde November Eksamen en Memo

Graad 2 Wiskunde Vraestel en MemoGraad 2 Afrikaans CAPS HulpbronneGet the resources

Graad 1 Wiskunde November 2015 Vraestel en Memo

Graad 1 Wiskunde November 2015 Vraestel en Memo

Vraestelle en Memos vir Graad 1

Graad 1 Afrikaans CAPS hulpbronneGet the resources

Graad 5 CAPS Wiskunde Werkkaarte vir lengte

In graad 5, werk leerders met dieselfde eenhede van lengte waarmee hulle in graad 4 gewerk het. Hulle werk ook met dieselfde meetinstrumente. Maak seker dat die leerders weet watter eenhede en instrumente gepas is vir die meting van verskeie lengtes, hoogtes en afstande. Ons het lengte Werkkaarte vir julle voorberei…

Meet die lengte van elke gekleurde deelGet the resources