Graad 6 / Grade 6

R199 for 1 year

Description

Gr. 6 CAPS Resources

Available in both Afrikaans and English

Access for Grade 6 – English and

Toegang tot Graad 6 – Afrikaans

 

Afrikaans
Aanlyn Toetse

Afrikaans

Intermediêre fase: Meervoude

Intermediêre fase: Sinonieme

Intermediêre fase: Antonieme

Intermediêre fase: Werkwoorde

Wiskunde

Intermediêre fase: 1 X Tafel

Intermediêre fase: 2 X Tafel

Intermediêre fase: 3 X Tafel

Intermediêre fase: 4 X Tafel

Intermediêre fase: 5 X Tafel

Intermediêre fase: 6 X Tafel

Intermediêre fase: 7 X Tafel

Intermediêre fase: 8 X Tafel

Intermediêre fase: 9 X Tafel

Intermediêre fase: 10 X Tafel

Afronding tot die naaste 5

Waarde van die syfer

Afronding tot die naaste 10

Afronding tot die naaste 100

 

ANA Toetse

Afrikaans HL

Gr. 6 Afrikaans 2015 ANA
Afrikaans 2014
Afrikaans 2013
Afrikaans 2012
Afrikaans 2010

Afrikaans FAL

Gr. 6 Afrikaans FAL 2015 ANA
Afrikaans FAL 2014
Afrikaans FAL 2013

Wiskunde

Gr. 6 Wiskunde 2015 ANA
Wiskunde 2014
Wiskunde 2013
Wiskunde 2012
Wiskunde 2010

 

Vraestelle

Maart

Gr. 6 Afrikaans FAL Maart A
Gr. 6 Afrikaans HL Maart A
Gr. 6 Geskiedenis Maart A
Gr. 6 Lewensvaardighede Maart A
Gr. 6 NWT Maart A

November

Gr. 6 Afrikaans FAL November A
Gr. 6 Afrikaans FAL November B
Gr. 6 Afrikaans FAL November C
Gr. 6 Afrikaans FAL November D
Gr. 6 Afrikaans HL November A
Gr. 6 Afrikaans HL November B
Gr. 6 Afrikaans HL November C
Gr. 6 Afrikaans HL November D
Gr. 6 Afrikaans SAL November A
Gr. 6 Geografie November A
Gr. 6 Geografie November B
Gr. 6 Geskiedenis November A
Gr. 6 Geskiedenis November B
Gr. 6 Lewensvaardighede November A
Gr. 6 Lewensvaardighede November B
Gr. 6 NWT November A
Gr. 6 Wiskunde November A
Gr. 6 Wiskunde November B

Junie

Gr. 6 Afrikaans FAL Junie A
Gr. 6 Afrikaans FAL Junie B
Gr. 6 Afrikaans HL Junie A
Gr. 6 Afrikaans HL Junie B
Gr. 6 Afrikaans HL Junie C
Gr. 6 Afrikaans SAL Junie A
Gr. 6 Geografie Junie A
Gr. 6 Geskiedenis Junie A
Gr. 6 Lewensvaardighede Junie A
Gr. 6 NST Junie A
Gr. 6 Wiskunde Junie A
Gr. 6 Wiskunde Junie B

 

CAPS Werkboeke

Huistaal Boek 1
Huistaal Boek 2
FAL Boek 1
FAL Boek 2
Wiskunde Boek 1
Wiskunde Boek 2
NWT Leerder Boek A
NWT Onderwysersgids Boek A
NWT Leerder Boek B
NWT Onderwysersgids Boek B
Gr. 6 – NWT

Werkkaarte

Kuns

Ontwerp jou eie masker
Sirkel kuns
Teken die prentjie oor in blokke
Skaatsplank
Skoen ontwerp

Wiskunde

Faktore – Lys

CAPS Dokumente

Afrikaans Huistaal Dokument
Afrikaans FAL Dokument
Afrikaans SAL Dokument
Wiskunde Dokument
Lewensvaardigheid Dokument
Sosiale Wetenskappe Dokument
NWT Dokument

 

English

Online Tests and Exams

English

Intermediate Phase: Plurals

Intermediate Phase: Common Nouns

Intermediate Phase: Countable and Uncountable nouns

Intermediate Phase: Punctuation

Intermediate Phase: Concrete and Abstract Nouns

Intermediate Phase: Compound Nouns

Intermediate Phase: Prefix

Intermediate Phase: Suffix

Intermediate Phase: Proverbs

 

Maths

Time Tables

Intermediate Phase: 1 X Times Table

Intermediate Phase: 2 X Times Table

Intermediate Phase: 3 X Times Table

Intermediate Phase: 4 X Times Table

Intermediate Phase: 5 X Times Table

Intermediate Phase: 6 X Times Table

Intermediate Phase: 7 X Times Table

Intermediate Phase: 8 X Times Table

Intermediate Phase: 9 X Times Table

Intermediate Phase: 10 X Times Table

Round off to the nearest 5

Underlined place value

Round off to the nearest 10

Round off to the nearest 100

 

ANA Tests

English HL

Gr. 6 English HL 2015 ANA
English 2014
English 2013
English 2012
English 2010

English FAL

Gr. 6 English FAL 2015 ANA
English FAL 2014
English FAL 2013
English FAL 2012

Mathematics

Gr. 6 Maths 2015 ANA
Mathematics 2014
Mathematics 2013
Mathematics 2012
Mathematics 2010

 

Exams and Memos

March

Gr. 6 English FAL March A
Gr. 6 English HL March A
Gr. 6 Geography March A
Gr. 6 History March A
Gr. 6 Life Skills March A
Gr. 6 Maths March A
Gr. 6 NST March A

November

Gr. 6 English FAL November A
Gr. 6 English FAL November B
Gr. 6 English FAL November C
Gr. 6 English FAL November D
Gr. 6 English HL November A
Gr. 6 English HL November B
Gr. 6 English HL November C
Gr. 6 English HL November D
Gr. 6 Geography November A
Gr. 6 Geography November B
Gr. 6 History November A
Gr. 6 History November B
Gr. 6 Life Skills November A
Gr. 6 Life Skills November B
Gr. 6 Maths November A
Gr. 6 Maths November B
Gr. 6 NST November A

June

Gr. 6 English FAL June A
Gr. 6 English FAL June B
Gr. 6 English HL June A
Gr. 6 English HL June B
Gr. 6 Geography June A
Gr. 6 History June A
Gr. 6 Life Skills June A
Gr. 6 Maths June A
Gr. 6 NST June A

 

CAPS Workbooks

English HL Book 1
English HL Book 2
English FAL Book 1
English FAL Book 2
Mathematics Book 1
Mathematics Book 2
NST Book A
NST Teacher’s Guide Book A
NST Book B
NST Teacher’s Guide Book B
NST Classifying things
NST Sciences Adventures
NST – Woolworths

Gr 4 – 6 Energy Education – HL – Maths – NST (Educaros guide)
Gr 4 – 6 Energy Education – NST (Educaros guide)
Gr 4 – 6 Energy Education – Maths (Educaros guide)
Gr 6 – Energy Education – Home Language
Gr 6 – Energy Education – NST
Gr 6 – Energy Education – Maths
Energy Education – Ruby and the Powerpals
How electricity is generated
Energy Poster
How does electricity get to you
Watt vs Kilowatt
Reading
Storytime – Lesedi Solves a Mystery
Worksheets

English

Demonstrative Pronouns
Demonstrative Pronouns -This ,that ,those ,these
Countable or uncountable
Countable or uncountable – ABC
Art

Circul art
Design your own scateboard
Grid art
Learn your colours
Make your own mask
Shoe design
NST

Test 1 A
Test 1 B
Test 1 C
Test 1 D
PAT
NST Term 3 Test
Maths

Factors – List
CAPS Documents

English FAL CAPS Policy Document
English FAL Easy Assessment Highlighted
English HL CAPS Policy Document
English SAL CAPS Policy Document
Social Sciences CAPS Policy Document
Social Sciences Easy Assessment Highlighted
Mathematics CAPS Policy Document
Mathematics Easy Assessment Highlighted
Natural Sciences and Technology CAPS Policy Document
Natural Sciences and Technology Easy Assessment Highlighted
Life Skills CAPS Policy Document