Graad 7 / Grade 7

R199 for 1 year

Description

Gr. 7 CAPS Resources

Available in both Afrikaans and English

Access for Grade 7 – English and

Toegang tot Graad 7 – Afrikaans

 

Afrikaans

ANA Toetse

Afrikaans HL

Gr. 7 Afrikaans 2015 ANA

Afrikaans FAL

Gr. 7 Afrikaans FAL 2015 ANA

Wiskunde

Gr. 7 Wiskunde 2015 ANA

 

Vraestelle

Maart

Gr. 7 Afrikaans FAL Maart A
Gr. 7 Afrikaans HL Maart A
Gr. 7 Dans Maart A
Gr. 7 Drama Maart A
Gr. 7 EBW Maart A
Gr. 7 Geografie Maart A
Gr. 7 Geskiedenis Maart A
Gr. 7 Kuns Maart A
Gr. 7 LO Maart A
Gr. 7 Musiek Maart A
Gr. 7 NW Maart A

November

Gr. 7 Wat om te leer – NW November Eksamen
Gr. 7 Wat om te leer – SW November Eksamen
Afr FAL Gr 7 P2
Afr FAL Gr 7 P3
Afr HL Gr 7 P2
Afr HL Gr 7 P3
Geografie
LO
Wiskunde
Visuele Kuns
Dans
Afr TAT P2
Drama
Musiek
Tegnologie
EBW

NW – Geen vraestel beskikbaar (Dept het nie CAPS vraestel gestuur nie. Ons werk aan ‘n oplossing vir die toekoms) Laai dus Engelse vraestel af: NS

Junie

Afrikaans Huistaal 2
Afrikaans Huistaal 3
Afrikaans FAL 2
Afrikaans FAL 3
Afrikaans SAL 1
Musiek
LO
NW
EBW
Drama
Visuele Kuns
Geografie Vraestel – Geen Memo
Geskiedenis Vraestel – Geen Memo
SW
KK
Tegnologie

CAPS Werkboeke

Wiskunde Boek 1
Wiskunde Boek 2
Wiskunde Boek A
Wiskunde Boek B
Natuurwetenskappe Boek A
Natuurwetenskappe Boek B
Tegnologie Boek A
Tegnologie Boek B

Werkkaarte

Afrikaans

Die laaisel van die sonbesie – Poësie
Psalm 121 Gedig

Wiskunde

Faktore – Lys

CAPS Dokumente

Afrikaans Huistaal Dokument
Afrikaans FAL Dokument
Afrikaans SAL Dokument
Wiskunde Dokument
Lewensorientering Dokument
Sosiale Wetenskappe Dokumentu
NWT Dokument
Skeppende Kunste Dokument
EBW Dokument
Tegnologie Dokument

 

English

ANA Tests

English HL

Gr. 7 English HL 2015 ANA

English FAL

Gr. 7 English FAL 2015 ANA

Mathematics

Gr. 7 Maths 2015 ANA

 

Exams and Memos

March

Gr. 7 Dance March A
Gr. 7 Drama March A
Gr. 7 EMS March A
Gr. 7 English FAL March A
Gr. 7 English HL March A
Gr. 7 Geography March A
Gr. 7 History March A
Gr. 7 LO March A
Gr. 7 Maths March A
Gr. 7 Music March A
Gr. 7 NS March A
Gr. 7 Technology March A
Gr. 7 Visual Arts March A

November

English FAL P2
English FAL P3
English HL P2
English HL P3
LO
Maths
Music
NS
Technology
Visual Arts
EMS
Drama
Dance

June

English HL 2
English HL 3
English FAL 2
English FAL 3
LO
Technology
EMS
Mathematics
NS
Visual Arts
Dance
Music
Drama
Geography – No Memo
History – No Memo

 

CAPS Workbooks

Mathematics Book 1
Mathematics Book 2
Mathematics Book A
Mathematics Book B
Natural Sciences Book A
Natural Sciences Book B
Technology Book A
Technology Book B

Reading
Storytime – The Big Chase
Worksheets

Maths

Maths Rotations
Factors – List

SS

Volcanoes, earthquakes and floods

CAPS Documents

Creative Arts CAPS Policy Document
EMS CAPS Policy Document
English FAL CAPS Policy Document
English HL CAPS Policy Document
English SAL CAPS Policy Document
Life Orientation CAPS Policy Document
Mathematics CAPS Policy Document
Natural Sciences CAPS Policy Document
Social Sciences CAPS Policy Document
Technology CAPS Policy Document