Graad 8 / Grade 8

R199.00 for 1 year

Description

Afrikaans

Vraestelle

Maart, Junie en November

Maart
Afrikaans Huistaal
Afrikaans FAL
Afrikaans SAL
Dans
Geskiedenis
Visuele Kuns
LO
NW
Musiek

Junie
Afrikaans Huistaal 2
Afrikaans Huistaal 3
Afrikaans EAT 2
Afrikaans EAT 3
Afrikaans TAT
Musiek
Visuele Kuns
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Tegnologie
EBW
Lewensorientering
Dans
Drama

November 
Gr. 8 Wat om te leer – NW November Eksamen
Gr. 8 Wat om te leer – SW November Eksamen
Afrikaans FAL P2
Afrikaans FAL P3
Afrikaans HL P2
Afrikaans HL P3
Afrikaans SAL P2
Dans
Drama
EBW
LO
Musiek
Tegnologie
Visuele Kuns
Wiskunde

 

English 

Exams
March, June and November

 

Exams and Memos

March

English HL
English FAL
LO
Dance
Music
Technology
Drama
Mathematics
NS
History
Geography
Visual Arts
EMS

 

June

English HL 2
English HL 3
English FAL 2
English FAL 3
LO
Technology
Mathematics
NS
EMS
Visual Arts
Drama
Dance
Music

November

Dance
Drama
EMS
English FAL P2
English FAL P3
English HL P2
English HL P3
LO
Maths
Music
NS
Technology
Visual Arts