Graad 9 / Grade 9

R199.00 for 1 year

Category:

Description

Afrikaans

Vraestelle

Maart, Junie en November

Maart
Afrikaans Huistaal
Afrikaans FAL
Afrikaans SAL
Dans Vraestel
Geskiedenis Vraestel
Visuele Kuns Vraestel
LO Vraestel
NW
Musiek Vraestel
Geografie Vraestel
EBW Vraestel

Junie
Afrikaans Huistaal 2
Afrikaans Huistaal 3
Afrikaans EAT 2
Afrikaans EAT 3
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Tegnologie
Lewensorientering
EBW
Dans
Drama
Musiek
Visuele Kuns

November 
Gr. 9 Wat om te leer – NW November Eksamen
Gr. 9 Wat om te leer – SW November Eksamen
Afrikaans FAL P1
Afrikaans FAL P2
Afrikaans FAL P3
Afrikaans HL P1
Afrikaans HL P2
Afrikaans HL P3
Afrikaans SAL P2
Dans
Drama
EBW
EBW – Ekstra Vraestel
LO
LO – Ekstra Vraestel
Musiek
Tegnologie
Visuele
Kuns
Wiskunde
Kuns en Kultuur
Gr. 9 NW Nov

 

English 

Exams
March, June and November

Exams and Memos

March

English HL
English FAL
LO
Dance
Music
Technology
Drama
Mathematics
NS
History
Geography
Visual Arts
EMS

 

June

Gr. 9 English HL 2
Gr. 9 English HL 3
Gr. 9 English FAL 2
Gr. 9 English FAL 3
Gr. 9 LO
Gr. 9 Technology
Gr. 9 Mathematics
Gr. 9 NS
Gr. 9 EMS
Gr. 9 Visual Arts
Gr. 9 Drama
Gr. 9 Dance
Gr. 9 Music

November

Dance
Drama
EMS
EMS – Extra Paper
English FAL P1
English FAL P2
English FAL P3
English HL P1
English Hl P2
English HL P3
LO
LO – Extra Paper
Maths
Maths – Extra Paper
Music
NS
Technology
Visual Arts
Arts and Cluture