Posted on

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Tel, orden en wys!
Slim maniere om te tel
Getalle op ‘n honderdkaart
Plekwaarde
Tel op en trek af
Verdubbel en halveer
Breuke
Sorteer geld

Getallepatrone
Balle, houers en silinders
Teken, benoem en vergelyk 2D-vorms
Tyd stap aan
Meet die lengte van die sye
Inhoudsmaat
Werk met massa
Datahantering
Vergelyk en rangskik getalle
Plekwaarde tot 99

Maak groepe van tiene wanneer ons tot by 99 optel
Voeg ‘n getallelyn by
Gebruik ‘n getallelyn om mee af te trek
Partytjietyd
Tel tot by 200
Oefen met 5
Tel in 2’s
Geld toe en nou
Veelvoude van 3

Veelvoude van 4
Getallepatrone
Verdeling
Breuke
Tyd sal leer
Teiken 200

 

Kwartaal 2
Voeg tiene saam of breek hulle op
‘n Besoek aan die tandarts
Tel op en voeg saam
Werk met groepe getalle
Los op
Tel en bereken

Meet in sentimeters
Teiken 300
Tel op en trek af in 100’e
Teiken 400
Kom ons weeg
Teiken 500
Tel op en trek af
Patrone vir alles

Simmetrie
Werk tot 500
Vermenigvuldiging en deling (10)
Tel in 2’s
Plavei met stene
Gebruik vywe
Werk met tyd
Tel in 3’e en 4’e

Tel in 50’s
Breuke: halwes en kwarte
Breuke: halwes, derdes en sesdes
Breuke: vyfdes
3D-voorwerpe
Verdubbel en halveer
Groepeer en voeg saam
Pret met wiskunde

CAPS werkboeke

Graad 3 CAPS Werkboeke

Posted on

Graad 3 CAPS Beplanning

Graad 3 CAPS Afrikaans

Gr 3 CAPS Beplanning

Graad 3 Beplanning

EAT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 1 – Beplanning

EAT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 2 – Beplanning

EAT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 3 – Beplanning

EAT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 4 – Beplanning

HT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 1 – Beplanning

HT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 2 – Beplanning

HT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 3 – Beplanning

HT Afrikaans Gr 3 Kwartaal 4 – Beplanning

Lewensvaardigheid Gr 3 Kwartaal 1 – Beplanning

Lewensvaardigheid Gr 3 Kwartaal 2 – Beplanning

Lewensvaardigheid Gr 3 Kwartaal 3 – Beplanning

Lewensvaardigheid Gr 3 Kwartaal 4 – Beplanning

Wiskunde Gr 3 Kwartaal 3 – Beplanning

Graad 3 CAPS Beplanning

 

 

SaveSave

Posted on

Graad 3 CAPS Werkboeke

Graad 3 CAPS Afrikaans

Gr. 3 CAPS Werkboeke

Werkboeke

Gr. 3 Afrikaans FAL Hersienings boek

Gr. 3 Afrikaans HL Hersienings boek

Gr. 3 Lewensvaardighede Hersienings boek

Gr. 3 Wiskunde Hersienings boek

Gr. 3 Rainbow Afrikaans FAL Boek 1

Gr. 3 Rainbow Afrikaans FAL Boek 2

Gr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 2

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardighede Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardighede Boek 2

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 2

Graad 3 CAPS Werkboeke

Gr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 1