Posted on

Gr. 4 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 4 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 4 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 4 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 4 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boek

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle 0 tot 1 000
Optelling en aftrekking tot by 999
Vermenigvuldiging
Getallepatrone
Breuke
Geld
Lengte
Oppervlakte
Kapasiteit/volume
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Massa
Data

Getalle van 0 tot 1 000
Nog getalle van 0 tot 1 000
Meer omtrent getalle van 0 tot 1 000
Rond af tot die naaste 10
Rond af tot die naaste 100
Getallesinne
Optelling tot 3-syfergetalle
Optelprobleme
Aftrekking
Aftrekprobleme
Optel- en aftrekprobleme

Kom ons gesels oor geld
Getallepatrone
Getallepatrone: vloeidiagramme en patrone
Vermenigvuldiging: 2 x tot 7 x tafels
Vermenigvuldiging: 8 x en 9 x tafels
Vermenigvuldiging: 1 x en 10 x tafels
Tyd
Nog tyd
Berekening van tyd intervalle
Data
Prente- en staafgrafieke
2D Vorms
Vermenigvuldiging 1-syfer met 2-syfer en 2 syfer met 2-syfergetalle

Kwartaal 2
Deling en groepering
Getalle van 0 tot 2 000
Rond af tot 10
Nog getallesinne
Optelling tot 4-syfergetalle
Opvul van tiene
Aftrekking
Aftrekking tot by 4-syfergetalle
Breuke
Deel en groepeer
Breuke: halwes tot twaalfdes
Breuke
Ekwivalente en vergelykende breuke
Algemene breuke

Lengte
Skat, meet en vergelyk lengte
Lengte omskakeling
Veelvoude en koers
Vermenigvuldiging: 2-syfergetalle met 2-syfergetalle
Vermenigvuldiging en benadering
Vermenigvuldiging van 2-syfergetalle met 2-syfergetalle
3-D-voorwerpe
Aansigte
Beskryf en maak modelle van 3-D voorwerpe
Ondersoek meetkundige patrone
Ondersoek en breie meetkundige patrone uit

Simmetrie
Simmetrielyne
Optelling en aftrekking tot 4-syfer getalle
Optel van 4-syfergetalle
Probleemoplossing: Optel en aftrek
Deling- en groepeerprobleme
Koers
Verhouding
Verdeling van 2-syfergetalle met 1-syfergetalle
Verdeling van 3-syfergetalle met 1-syfergetalle
Deling probleme

Posted on

Graad 4 CAPS Werkboeke

Graad 4 Afrikaans CAPS

Gr. 4 CAPS Werkboeke

Posted on

Gr. 4 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 4 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Gr. 4 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Gr. 4 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 4 Afrikaans HL Boek 1

Tema’sGr. 4 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Kortverhale
Ons speel die spel
Ons dink na oor die storie
Wat toe gebeur het
Skryf ’n storie
Verskillende sinstipes
Jabu maak roereier
Wat die boekomslag vir ons sê
Ons kan stories skryf

Die digkuns
Wat sê die nuus?
’n Nuusberig
’n Brief met selfstandige naamwoorde
Ons hou toespraak
Saamgestelde woorde
’n Artikel
Werk met woorde
Ons skryf ’n storieboek

Volksverhale
Die seun wat “Wolf!” geroep het
Die seun wat “Ruimteskip!” geroep het
Byvoeglike naamwoorde
Spreekwoorde en lettergrepe
Die veelkleurige blaartjie
Wat toe gebeur het
Ons beplan ’n storie
Spelling en spelpatrone

Aanwysingsteks
Ons lees ’n resep
Werk met byvoeglike naamwoorde
Sinonieme en antonieme
Maak ’n pompon-kuikentjie

Inligtingsteks
Ons kyk na gedigte
Skryf jou eie gedig
Sing ’n liedjie
Ons skryf ’n storie
Hoe lyk die weer?
En die weervoorspelling vir vandag is …
Homonieme en homofone
Werk met woorde en sinne
Ons kry inligting
Ons gee inligting
Ons kry inligting uit diagramme
Spelling en spelpatrone

Die lees van ’n kortverhaal en ’n karakterbeskrywing
Ons lees ’n storie
Ons dink na oor die storie
Ons skryf ’n storie
Werkwoorde doen hulle werk
Mandu se geheime dagboek
Hoe sou jy hulle beskryf?
Voor- en agtervoegsels
Beplan om ’n storie te skryf

Fabels
Lees fabels
Ná die resies
Vertel die nuus
Werk met sinne
Die padda en die slak
Dink na oor die padda en die slak
Onderwerpe, werkwoorde en voorwerpe
Wat bedoel jy?

Aanwysingsteks
Maak plaatkoekies
Ek skryf my eie resep
Gee aanwysings
Ons lees kaarte
Waar dinge is
Gee aanwysings
Werk die resep uit
Ons skryf ’n storieboek

Posted on

Graad 4 Afrikaans ANA Afrikaans Huistaal Toetse

Graad 4 Afrikaans CAPS

Graad 4 Afrikaans ANA Afrikaans Huistaal Toetse

Graad 4 Afrikaans ANA Afrikaans Huistaal Toetse